På bildet ser du halvparten av toppledelsen i Sykehuset Innlandet.

Selv om kvinner utgjør 50 prosent av toppledergruppa, ser administrerende direktør likestillingsutfordringer.

– Det vil han gjøre noe med og inviterer til møte med kvinnelige leger for å øke andelen kvinnelige ledere med legebakgrunn, skriver kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug på Sykehuset Innlandets Facebook-sider.

En arbeidsgruppe skal også se på lønnsforskjeller.

– Helseministeren har rett i at det trengs flere kvinnelige ledere i sykehusene, sier Morten Lang-Ree.

– Gratulerer med dagen! ønsker administrerende direktør.