På den internasjonale kvinnedagen er det hyggelig å registrere at dagen igjen blir markert med tog og paroler i Kongsvinger.

17 år gamle Vivy Thuy Ho tok initiativet til å få arrangementet i gang, og vi håper dette blir så vellykket at det frister til gjentakelse. Vi mener dagen absolutt har sin misjon, for kvinnefrigjøringen hadde ikke kommet uten kamp.

I dag er det særlig kvinners situasjon rundt om i verden som trenger oppmerksomhet, derfor er det positivt at hovedparolen i Kongsvinger er «Grenseløs feminisme, kvinnefrigjøring for alle».

Innvandringen til Norge har ført endel ukultur nærmere oss, som tvangsekteskap, omskjæring og manglende valgfrihet for kvinnene i familiene, og det er viktig at man ved 8. marsfeiringer ikke legger lokk over disse kulturelt betingede problemstillingene.

Det er vårt ønske at kvinnedagen kan være inkluderende på tvers av politisk farge, i den sammenhengen er det positivt at både tidligere høyreordfører i Sør-Odal, Anne-Mette Øvrum, og nåværende Ap-ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, begge skal holde innlegg.

Det motsatte av inkluderende kvinnesak så vi tidligere i vinter i Oslo fra parolemøtet i Oslo der yngre Venstre-kvinner ble trakassert på det groveste da de fremmet alternative forslag til paroler knyttet til sexkjøpsloven.

Å være opptatt av kvinnesak og likestilling trenger ikke bety at man skal være enig om alle virkemidler.

Det er for eksempel fullt mulig å være forkjemper for likestilling og kvinnesak, samtidig som man har andre standpunkter enn flertallet i saker som abort og seksualitet.

Så skal vi heller ikke glemme at samfunnet i dag på mange områder er blitt mer kvinnevennlig. Skolen får for eksempel kritikk for å være tilpasset de flinke jentene, mens flere gutter sliter og faller ut. Når arbeidsledigheten stiger, er også menn mer utsatt enn kvinner fordi kvinner gjerne velger jobber i offentlig sektor med trygge arbeidsforhold, mens menn jobber i mer konjunkturutsatt privat sektor.

Erkjennelsen av at begge kjønn har sine utfordringer, kan være grei å ta med seg 8. mars.