Skredkatastrofen i Gjerdrum har ført til økt oppmerksomhet om det å bygge og bo i områder med kvikkleire i grunnen. Tragedien som kostet 10 menneskeliv vil ganske sikkert få konsekvenser for hvor og hvordan vi bygger her i landet, både hus og veier.

Vi må ta lærdom når naturen utsetter oss for så dramatiske hendelser. Skredulykken kan således få betydning også for utbyggingen av E16.

Uansett hvilken trasé som velges for å gi oss en sammenhengende motorvei mellom Kongsvinger og E6 vil man støte på krevende grunnforhold. Det viser de sonderingene av fasthet og dybde til fast grunn som allerede er i gang, etter at Nye Veier overtok prosjektet og en ny prosess for å velge en korridor for veien ble igangsatt. Så langt er det gjennomført rundt 200 boringer i grunnen, og ifølge kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier skal ytterligere rundt 100 punkter undersøkes. Det ser så langt ut til å være områder med kvikkleire i alle korridorene.

I 2015 kollapset Skjeggestad-brua på E18 etter et leirskred. Ingen ble skadd. Året etter ble E16-utbyggingen parkert, etter en anslått kostnadsøkning på nær to milliarder kroner, i stor grad knyttet til kvikkleireproblematikk langs den planlagte traseen.

Når den samfunnsøkonomiske nytteverdien av et veiprosjekt beregnes, er sluttsummen viktig. Å bygge trygg vei over kvikkleire er ikke umulig, men det koster. Derfor vil grunnforholdene i de ulike traseene være av stor betydning når kommunene etter hvert skal samle seg om et veivalg.

Samtidig er det viktig å huske at dette ikke er en problemstilling som plutselig har dukket opp som følge av skredulykken i Gjerdrum. Grunnundersøkelser var godt i gang, og det er ingen overraskelse at man støter på utfordringer i alle de skisserte korridorene, også i form av kvikkleire.

Vi må heller ikke glemme at vi er vant til krevende veiprosjekter her i landet. Å knytte Norge sammen har aldri vært verken billig eller enkelt. Men det må gjøres. Og det er vår tur nå.

LES OGSÅ: Trolig kvikkleire i alle E16-korridorene