Gå til sidens hovedinnhold

Hjelp til å restaurere gamle bygg

Artikkelen er over 5 år gammel

Laila og Helge Aandstad får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til istandsetting av vinduer i Gulbygning ved gamle Hof Prestegård. Brit Eli Sparby Stuber får støtte til istandsetting av låven på Berget i Åsnes Åsa.

Norsk Kulturminnefond vurderte i 2013 Gulbygningen ved gamle Hof Prestegård til å være av høy miljø- og kulturminneverdi. Nå får Laila og Helge Aandstad 25.000 kroner i støtte fra Stiftelsen UNI tilfår økonomisk støtte til å begynne istandsettingen.

– Gulbygning er en del av gamle Hof prestegård som ifølge kulturminnesøk er vedtaksfredet. Gården har historie langt bakover i tid, og senest datert prestegård på 1300-tallet i Eyidsteins jordebok. Huset ligger sentralt i Hof sentrum og langs etter Søren Bergvei, godt synlig i terrenget fra samfunnshus, kirke, vie og bebyggelse i sentrum. Mange vil få glede av en oppgradering av huset, heter det i begrunnelsen.

Huset fremstår i dag som originalt fra sin tid, med betydelige aldringsskader fra vær og vind. Slitt og matt overflate med avflasset maling bør skrapes og males.

Huseier ser at det er viktig å restaurere vinduer for å bevare originalt bølget glass. Glassene står i fare for å falle ut da kittet er helt oppsmuldret. Vannrette trebord er helt eller delvis ødelagt og bør skiftes for videre bevaring av huset.

Stiftelsen UNI har også bevilget 25.000 kroner til Brit Sparby Stuber, som vil sette i stand den gamle tømmerlåven på bruket.

– Gården Berget ligger vest for Flisa i Åsnes Åsa. Gården ligger høyt i et åpent kulturlandskap med vidstrakt utsikt vestover. Dagens bebyggelse stammer hovedsakelig fra 1800-tallet. Gården er en gammel slektsgård i 6. eller 7. generasjoner. Gårdsbebyggelsen på Berget består av våningshus, stabbur med jordkjeller, låve og et fjøs. Fjøset og låven er oppført i tømmer og er de eldste bygningene på gården.

Låven er en treskelåve med et senere tilbygg mot nord. Bygningen er oppført i en og en halv etasje i en laftet tømmerkonstruksjon. Bygningen er fundamentert på holdstein. Bygningen har i den første etasjen to rom, med hver sin inngang. På fasaden mot øst er det ei låvebru som er fundamentert på ei oppmurt steinkiste. Selve låvebrua består av åser og et tredekke. Det underliggende laget av tekkinga består av et nevertak og ovenpå dette ligger det stålplater/ utbankete tønner.

Gården utgjør derfor et skille mellom bygda og utmarka. Gårdens bebyggelse har et alderdommelig preg, selv om de er oppført mellom 1850 og begynnelsen av 1900-tallet. Bygningene, særlig låven har en alderdommelig byggeteknikk og nevertaket er av høy verdi, heter det i begrunnelsen for søknaden.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.