Gravde vannledning og raserte fredet gravplass

GRUE: Ei gravrøys på hyttefeltet er ødelagt etter gravearbeid. Flere hytteeiere reagerer på raseringen.