Kvinnemuseet, i samarbeid med Norsk Kvinnesaksforening, inviterer torsdag 8. november til et informasjons- og inspirasjonsmøte.

Målet med sammenkomsten er å finne de lokale kvinnene som kjempet for stemmeretten for alle norske kvinner.

Allmenn stemmerett for kvinner ble vedtatt av Stortinget juni 1913. Norge ble da det tredje landet i verden til å innføre allmenn kvinnestemmerett.

Det var en lang og iherdig kamp som lå bak loven i 1913.

Vil inspirere

Kvinnemuseet og Norsk Kvinnesaksforening ønsker i jubileumsåret 2013 å løfte fram flest mulig av de viktige pionérkvinnene som har banet veien for oss – både de som jobbet for stemmerettssaken, men også de som kjempet for deltakelse i politikken.

– Vi håper mange blir inspirert til å lete fram sine lokale forkjempere. Møtet er ment både å inspirere og informere om hvordan hver enkelt kan ta tak i oppgaven, sier Mona Holm ved Kvinnemuseet.

Program for kvelden

Kari Sommerseth Jacobsen, avdelingsdirektør ønsker velkommen klokken 18, og møtet går i gang. Deretter er det Gunhild Ramm Reistad, Norsk Kvinnesaksforening som vil prate om kvinnestemmerettsforkjemperne og de ivrige sanitetskvinnene og deres viktigste politiske saker.

Magnhild Folkvord, journalist og forfatter tar over stafettpinnen og forteller om biografien hun skrev om Fredrikke Marie Qvam.

Mona Holm går så i gang med å utrede om hvordan distriktet vårt skal finne frem til våre lokale stemmerettsforkjempere, blant ved et forslag om å bruke nettstedet «Lokalhistoriewiki.no». Deretter vil ordet bli åpnet for idémyldring, diskusjon og spørsmål.

– Møtet er for absolutt alle interesserte, og er gratis, presiserer Mona Holm.