Øyvind Antonsen er klar med boka «Bilder fra grenseland». Han har fartet Finnskogen rundt. Han har fanget bilder der naturen tar tilbake det menneskene lånte. Åkerlappene og hustomtene går tilbake til naturen.

– Enkelte steder virker det som om man bare har dødd eller flyttet ifra uten å ta med seg tingene sine. Jeg ser mye historie i disse husene, og om få år er de borte. Jeg fanger poesien og vemodet i fraflytting og forfall, sier Antonsen.

Han har fått med seg Roy Lønhøiden til å skrive tekster til bildene.

Følelser og vemod

– Jeg er opptatt av følelser og vemod. Dette prosjektet har jeg arbeidet målrettet med i seks-sju år, men det eldste bildet i boken er nok 20 år. Dette er ting som har fascinert meg i mange år, og jeg er glad i å fotografere, sier Antonsen, som har stanset forfallet i hundrevis av bilder.

Vikende front

Neste gang han har kommet tilbake til husene, har mye skjedd og han ser at mye Finnskoghistorie er i ferd med å bli borte.

Han har fanget øyeblikk fra plasser som en gang var store og velholdte gårder med store, toetasjes hus og jorder. Nå detter husene ned og jordene vokser igjen.

– Bosettingen på skogen er på vikende front. Der dørene står åpne og husene ligger langt til skogs uten veiforbindelse, er alt akkurat som da folk bodde der. Leker, klær, sko og noen møbler står igjen. Folk har ikke sett verdien i dette da stedet ble forlatt, sier Antonsen.

Han holder stedene hemmelig, for han ser at endel av det som ble satt igjen i husene for 20–40 år siden i dag er verdifullt for endel samlere.

Antonsen har kjørt mye rundt på Finnskogen, brukt flyfoto og fått tips til å finne fram til forlatte boliger.