Fredag kveld var det åpning av «De Ureelle Enemerker».

Her ble det både taler, sang av Grue Finnskog sangkor og musikk ved støybandet Desorex.

– Vi liker at det skurrer litt, sier Johannes Borchgrevink Hansen.

– En utstilling med samtidskunst er litt uvanlig for Røgden Bruk. Noen vil nok oppleve det som stilles ut som litt rare ting.

Hansen står bak utstillingen sammen med Marthe Karen Kampen, Ellen Henriette Suhrke og Hans Kristian Borchgrevink Hansen.

De har fått med seg 19 andre unge og nyetablerte kunstnere på utstillingen. De er bekjente og studiekamerater fra både Norge, Danmark og Nederland.

Ved Røgden Bruk kan man foruten samtidskunst se høydepunkter fra Finnskogutstillingens samling.