Bildene, som uttrykte både det indre og det ytre lyset, med svake kontraster og natur som statister, var knapt å få øye på i det tettpakkete kunstgalleriet under åpningen.

Kunstneren befant seg på en stol, tett omkranset av alle som ville hilse på, minne om sitt første møte med både bildene og kunstneren. Men de bildene som initiativtakeren, Birger Øverland, hadde fått samlet, ga et helhetlig inntrykk av det som har blitt Kåre Tveters visuelle kosmos. Lyset og lysvirkninger. Ikke annet å forvente enn at motivene fra Svalbard dominerte utstillingen. Kunstneren selv kunne bare delvis forklare hvorfor.

En tilfeldighet

- Jeg ble i sin tid invitert til Svalbard av kulturstyret der oppe, forteller Kåre Tveter. - De tenkte jeg kunne gjøre noe ut av det jeg så der oppe.

Han tok med seg inntrykkene fra de arktiske strøkene og uttrykte på lerretet det ingen hadde klart før han. Det eventyrlige lyset.

- Det finnes mye lys andre steder. Hvorfor nettopp Svalbard og ikke andre steder?

- Jeg vet ikke. Det har bare blitt slik, svarer Tveter.

Å ta ut noe favorittbilde på denne utstillingen, klarte han ikke.

- Jeg har ikke fått sett den.

På topp da det sa stopp

Birger Øverland fra Nes er initiativtaker til denne utstillingen. Han kj øpte et bilde av Kåre Tveter for 20 år siden, og fø rsteinntrykket har fulgt han siden.

- Kontakten med Kåre Tveter begynte med kornsiloprosjektet, som strandet, forteller Øverland, som først hadde tenkt en utstilling bare for nesbuene. Kåre Tveter er æresmedlem i Nes kunstforening.

- Men det tok helt av, forklarer Øverland. Nå strømmer det på kunstinteresserte og medier fra alle kanter.

Øverland og Tveter har samarbeidet til en viss grad om denne utstillingen.

- Ikke i detaljer. Men han ville vi skulle bruke bilder fra den senere tiden, forteller Øverland. - Og det ga nok det beste resultatet. Tveter nådde toppen da han sluttet å male, sier Birger Øverland.

Siloen erindres

Foruten bilder med de mystiske lyseffektene, finner også utstillingen plass til en presentasjon av «Kornsiloprosjektet». Den første og den andre skissen blir vist fram, og brevet der Tveter takker av:

«Jeg trekker meg fra siloprosjektet. Bygden vil ikke dette. Folket har talt, og demokratiet skal jo fungere.................. Jeg tør ikke tenke på den hån og de spydigheter som ville følge muntlig og i avisen om min idé var blitt gjennomført».

Både skissene og brevet vekker kanskje både såre minner og anger hos enkelte som i dag beundrer lysets mester i galleriet i Nes kulturhus.

Utstillingen varer fram til den 22. februar.