Solør, Vinger og Odal markerer nytt prosti

BRANDVAL: Torsdag er det prostisamling i Brandval kirke for å markere prosti-sammenslåingen.

BRANDVAL: Torsdag er det prostisamling i Brandval kirke for å markere prosti-sammenslåingen. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Med biskop Solveig Fiske som gjest markeres torsdag kveld overgangen til Solør, Vinger og Odal prosti i Brandval kirke.

DEL

1. februar ble Vinger og Odal prosti og Solør prosti offisielt sammenslått til en enhet, med det nye navnet: Solør, Vinger og Odal prosti.

Prostiet omfatter kommunene: Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog. Grue, Åsnes og Våler.

Det er tilsammen 20 sokn og 24 kirkebygg i den nye enheten.

– Det nye prostiet er nå størst i Hamar bispedømme når det gjelder antall ansatte. Det er over 17 menighetsprestestillinger i prostiet, sier prost Øystein Halling.

– Godt samarbeid

I tillegg kommer 150 prosent fengselsprest stilling, 80 prosent sykehusprest stilling på Kongsvinger sjukehus og en feltprest som virker på Bæreia Veteransenter.

For øvrig er det ansatt 60 medarbeidere gjennom de lokale fellesråd.

– Jeg har tro på at vi skal få et godt samarbeid mellom prester, kirkelige ansatte og ikke minst alle de frivillige medarbeiderne i det nye storprostiet, legger Halling til.

Kulturinnslag

Både i gudstjenesten og ved kirkekaffen etter gudstjenesten, som finner sted i Bøndenes hus, er det planlagt varierte innslag fra hele prostiet.

Under gudstjenesten blir det korsang ved Våler sangforening. I Bøndenes hus bidrar både Solbakken Folkehøyskole, sanggruppen Tweens, Grue musikkskole, Nils Oscar Ottesen med fokus på Hans Børli og Gunnar Gjevre med visesang.

– Arrangementet er selvfølgelig åpent for alle, minner Halling om.

Artikkeltags