Audunbakken får 200.000

SØR-ODAL: Kulturrådet har gitt tilskudd til på 160 millioner kroner til 171 festivaler i Norge. Blant disse er Audunbakkenfestivalen i Sør-Odal.