– Vend tilbake, menneskebarn! For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt.

I respekt og solidaritet

Dette bibelverset var blant ordene Anna Østmo fikk med på veien under seremonien sist fredag. Det var ansatte på Kvinnemuseet som ønsket at hennes levninger skulle få en verdig avslutning i kirkelige rammer, før avdelingsdirektør Kari S. Jacobsen fraktet henne til Oslo.

– Vi ønsket å vise henne respekt, og oppfylle ønsket hun skal ha hatt om å få en kirkelig avslutning på livet. Fordi hun hadde drept barnet sitt, fikk hun ikke ligge i vigslet jord, og mange har etterlyst dette, har vi sett, sier Jacobsen.

– Ikke minst synes vi det var en handling i solidaritet med henne. Barnedrap er fryktelig, men hun handlet i nød. Hadde hun vært født etter 1842, hadde hun blitt dømt til seks års fengsel i stedet for å få hodet på en stake, sier hun.

– En vakker handling

Sogneprest Midtsund har aldri hatt et lignende oppdrag, men han syntes det var en fin handling å gjøre:

– Det var et veldig flott initiativ av Kvinnemuseet. Jeg valgte å lese fra Davids-salmene, kapittel 90 og 139, i Det gamle testamente, sier Midtsund.

Der fortelles det blant annet om skapelsen, og om tidsperspektivet i Guds øyne: «For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv». «Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp.»

– Jeg syntes det passet, når det har gått så lang tid siden hun døde, sier Midtsund, som understreker at det ikke var en begravelse i vanlig forstand, selv om ritualene var ganske like:

– Jeg leste velsignelsen til slutt, over henne og de som var til stede. Hadde vi vært 100 prosent sikre på at det var Anna, kunne vi hatt jordpåkastelse. Nå er det jo ikke helt avklart om hun havner på museum eller kommer tilbake til Åsnes og blir gravlagt. Da blir det i tilfelle jordpåkastelse, sier Midtsund.

– Fryktelig skjebne

Under seremonien var det også salmesang, og det ble ringt med kirkeklokkene.

Han synes det var godt å gjøre denne handlingen:

– Det er en fryktelig skjebne hun fikk. Jeg er veldig glad for at dødsstraff for lengst er avskaffet, og at kirkegårdene nå har plass for alle – uansett fortid og kriminelle handlinger, sier Midtsund.

På anatomisk institutt

Nå er levningene på anatomisk institutt på Universitetet i Oslo, der beinrestene undersøkes for å få fastslått om det virkelig var Anna Østmo som ble funnet på det gamle retterstedet i Åsnes.

– Det forbeholdet må vi ta, men uansett var dette en riktig ting å gjøre, sier avdelingsdirektør Sommerseth Jacobsen.