Der finnes dikt som 82-åringen skrev allerede i skolealderen, mens andre er nyskrevne, i alt over 250 dikt.

– Det var en kar som en gang sa til meg at du skulle bare ha skrevet du og ikke ha drevet med noe annet. Da svarte jeg at hva skulle jeg ha skrevet om da? I diktsamlingen finner du alt livet serverer. Dette er et biprodukt av tilværelsen, det, sier Lindberget, etter at han for aller første gang har bladd ivrig i diktsamlingen som kommer rett fra trykkeriet.

Store spørsmål

Tittelen "Lauvfallstid" har de i fellesskap funnet fram til. Den inneholder alle diktene fra Lindbergets tre tidligere diktsamlinger "Lyng og linnea" fra 1983, "Det gryr ei natt" som utkom i 1990 og "Bror menneske" fra 1994. I tillegg byr "Lauvfallstid" på et 50-talls nyskrevne dikt i en bolk kalt "Etterrakst".

Lindberget har skrevet om det meste, men det er gjerne medmenneskelige forhold og funderinger om hvilken vei vi går som preger hans diktning. Mange av de store spørsmålene her i livet, med andre ord, men også hint om hvordan vi kan glede oss over små begivenheter, de nære ting, i hverdagen, og om verdier som vi ikke forstår å verdsette før vi mister dem.

Framtidsoptimist

– Hvilken vei tror du menneskeheten går?

– Jeg er optimist. Vi har en "forbigående undergang". Det har vist seg at når det virkelig gjelder, så tar vi menneskene til fornuften. Selv om det går i bølger, tror jeg vi går framover.

Nå blir det ikke flere diktsamlinger.

– Men hvis tida vil, har jeg planer om ei form for prosabok, med bruddstykker fra livet og opplevelser som har betydd noe, legger han til.

– Det er veldig stor spennvidde i tema i det Amund har skrevet, fra det enkle, konkret til det filosofiske, i både fri form og på rim. De fleste vil kjenne seg igjen i noe av det han har skrevet, og jeg tror mange vil ha glede over å ha diktene til Amund, legger Thorbjørn Bakken i Trysil-forlaget/Solørforlaget til.

6. desember skal Bakken ha lansering av sin fyldige høstliste under en bokaften i Langsjøåsen i Søre Trysil. Der medvirker også solungen Sven R. Gjems hvis nyutkomne humor-bok "Den satt!" allerede er utsolgt i førsteopplaget. I tillegg er Odvar Nordli på forlagets utgiverliste i høst.