Det er tøft av lokalavisa og ta en slik offensiv holdning i et spørsmål hvor mange faktorer ikke er belyst av den samme avisa.

Les også

Ikke vær feige nå

For å starte med det helt enkle spørsmålet; hvilke økonomiske forpliktelser for offentlige midler følger av å åpne for en slik utbygging? Framtidig leie av lokaler til kommunale/offentlige aktiviteter. Avtaler om kostnader knyttet til utvikling av tomteareal og framtidige avgifter til det offentlige.

Når vi ser hvordan bygge- og utviklingsprosjekter kan bli et problem for kommunen selv, etter manglende kvalitetssikring. Med et slik perspektiv kan man lure på hvordan investorene vurderer hotellmarkedet i Kongsvinger, kontra aktører som har drevet hoteller i årtier?

Jeg trenger ikke vite det, men vet de som skal ta beslutningen i kommunen dette?

Glåmdalen argumenterer med at hvis hotellet først står der, så vil aktiviteten komme? Kan man ta beslutninger på et slikt resonnement? Hvis det framtidige belegget ved hotellet ikke bringer nok cash i kassa, hvem tar den regninga da?

Eller er økonomien i prosjektet i stor grad basert på at det offentlige skal leie lokaler og areal der? Jeg vet ikke det, men har lokalavisa stilt noen spørsmål om dette?

Glansbilder av et bymiljø er enkelt å formidle, det kunne man laget av et grønt byparkmiljø uten svære co2 avtrykk også. Hotellkapasitet kunne man kanskje makte å tilrettelegge for, på arealer som ikke har noen grønn funksjon i dag? Ja, jeg er stor tilhenger av både næringsutvikling og byutvikling, men som nyinnflyttet innbygger og generelt interessert, så syns jeg hurraropene overdøver normal kristisk sans.

Les også

Det bør være klart for alle nå hva dette byhotellet tar fra Kongsvinger for evig tid