Kritikken haglet: – Jeg føler meg veldig uvel i denne saken. Det er nesten så jeg mister lysten til å drive politikk

Alle er enig i at Familiens hus vil være et skikkelig løft for kommunen. Men kritikken av administrasjonens håndtering av saken var massiv fra flere hold i kommunestyret i Åsnes mandag kveld.