En fersk TV 2-gallup viser at det er nesten dødt løp mellom rød og blå blokk blant velgere som vil, har eller har vurdert å stemme på Kristelig Folkeparti.

På målingen Kantar TNS har laget for fjernsynskanalen i dagene før fredagens landsmøte, får partiet en oppslutning på historisk lave 3,0 prosent. Kantar TNS har aldri målt KrF lavere.

Velgere som tidligere har stemt på KrF, velgere som sier de vil stemme på partiet i dag og velgere som sier de har vurdert å stemme på partiet, er blitt spurt om prosessen i partiet.

Av dem som har en mening svarer 41,9 prosent at partiet bør gå i forhandlinger om å danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte fra SV. 39,0 prosent sier partiet bør gå i forhandlinger med sikte på å gå inn i dagens regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Samtidig svarer 19,1 prosent at partiet bør fortsette i opposisjon.

Blant velgerne som enten sier de vil stemme KrF i dag eller stemte på partiet ved stortingsvalget i fjor, sier et klart flertall at de mener partiet bør gå i forhandlinger om å gå inn i dagens regjering.

Blant velgerne som har stemt KrF ved tidligere valg er det en større andel som sier partiet bør forbli i opposisjon enn blant dagens velgere og blant folk som har vurdert å stemme på partiet.

Blant dem som har vurdert KrF er det flest som svarer at de mener partiet bør gå i forhandlinger med partiene på venstresiden, men også en høy andel som ønsker å gå stikk motsatt vei. Brutt ned får imidlertid tallene mye større feilmarginer og det er dermed vanskelig å si hvilket alternativ det er flertall for.

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 i tidsrommet 24. til 30. oktober. I alt 183 velgere er spurt i målingen, som har en feilmargin på 6,8 prosentpoeng.