Bibliotekets Venner i Grue har fått Bjørn Dahl til å komme til biblioteket på Kirkenær onsdag 11. mars. Der forteller forfatteren om sin bok, "Krigerne".

"Krigerne" er full av dramatikk og spenning, dessverre er virkeligheten verre. En roman handler som oftest om det som kunne ha skjedd, og det gjør også denne. Men noen av hendelsene er virkelige nok. Gjennom samtaler og opplevelser i Libanon under arbeidet med romanen Når fuglene slutter å synge (utgitt 2015), kom stoffet til Krigerne: Hjelpearbeidere og veteraner fra fredsbevarende tjeneste og sivile som var blitt hardt rammet av krig, fortalte sine historier. Og nå vender fremmedkrigerne hjem.

- I Krigerne tegnes ingen enkle helteskikkelser. Hovedpersonene kjemper med sine svake sider, menviser også sterke menneskelig kvaliteter og utholdenhet i kampen for det de tror på. Problemstillinger som hvor grensene går mellom skyld og uskyld, løgn og fortielse, blir reist. Og når helliger virkelig målet middelet? skriver forfatteren Bjørn Dahl selv om boken.