Det mange nok ikke vet, er at det også var en svenske med og kjempet. I kveld kan du høre hans dramatiske beretning, sett gjennom historiker Per Erik Rastads øyne.

Rastad er mer enn gjennomsnittlig opptatt av historie og 2. verdenskrig, og har satt seg meget godt inn i emnet.

Foredrag opå festningen

Han holder foredrag om nettopp Rustad-slaget på Kongsvinger festning i kveld onsdag med tittelen «Slaget på Rustad 17. april 1940, sett med svenske øyne.»

Han beretter om svensken Jan Danielsen som var soldat og deltok som frivillig i slaget på Rustad i april 1940. Han fulgte også de norske troppene nordover og deltok i kampene ved Narvik.

Han har etterlatt seg dagboknotater om sin deltakelse.

Disse har festningshistorikeren Per Erik Rastad fått tilgang til og tillatelse til å bruke. Han vil fortelle om Danielsens notater og hans vurderinger av kampene. En spennende ny synsvinkel på et slag som vi ofte har omtalt i våre spalter gjennom årene.

LES OGSÅ: Slaget på Rustad.

Blodigste på Østlandet

Slaget varte bare en time, men betegnes som det blodigste på Østlandet i forbindelse med invasjonen av Norge.

Kampene kostet to sivile og 15 norske soldater livet. Også tyskerne led tap, 38 døde soldater er anslått som offisielt tall, men det hefter stor usikkerhet rundt antallet. Opp mot 114 er antydet i ulike kilder, både skriftlige og fra muntlige beretninger fra folk som opplevde slaget.

Under framrykningen svir de systematisk av gårdene de passerer og gjennomsøker, til sammen ble 11 gårdstun lagt i aske. Noen fikk slippe ut dyrene sine, andre ikke, heter det i beretninger som flere øyenvitner har fortalt om til Glåmdalen tidligere år.

Rastad gir altså onsdag kveld et svensk innblikk i dette blodige slaget.

LES OGSÅ: 70 år siden Rustad-slaget.