«Tyskland gir grønt lys for bruk av kulldrevne kraftverk.»

Dette var overskriften på en nyhetsmelding fra NTB nylig. Målet om å fase ut bruken av kull innen 2030 står fast, men i den oppståtte situasjonen ser altså ikke de tyske myndighetene noen annen løsning en å køle på med, ja nettopp, kull. Andre land gjør det samme.

Energikrisen i Europa er sammensatt, men sterkt forverret i kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina. Russland har ikke levert gass gjennom gassrørledningen North Stream 1 siden forrige mandag. Dette skal være på grunn av vedlikeholdsarbeider som normalt pågår i rundt 10 dager. Men usikkerheten rår. Europa planlegger for en framtid hvor de ikke lenger er avhengige av russisk gass. Men per i dag er de det. Så for å spare på gassen, gir altså tyske myndigheter grønt lys for å fyre med kull i kraftverkene igjen.

Det er ikke sånn at det ikke ble advart om at vi kunne komme i denne situasjonen. For eksempel skrev High North News i januar 2020 at det var skepsis, særlig blant de østeuropeiske medlemsstatene i EU, til utbyggingen av North Stream-rørledningene.

«Reaksjonene mot gassrørprosjektet er forskjellige og veldig landavhengig. De som er mest kritiske er land som har dårlige historiske erfaringer med Russland. De minst kritiske er kanskje de som tjener mest på det, som Tyskland, som ser på dette som en gyllen økonomisk mulighet. Likevel er gassrørledningen forbundet med viktige politiske problemstillinger», sa seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt til High North News.

Problemstillinger som halvannet år senere har vist seg høyst reelle. Og som skaper problemer langt ut over høye energipriser og frykt for strømrasjonering. Russland er verdens største gasseksportør. Gassen er en vesentlig del av det grønne skiftet i Europa. I EU har det vært diskutert om både gass- og atomkraftverk skal klassifiseres som grønn, bærekraftig energi. Gassen er nødvendig for å fase ut den langt mer forurensende kullkraften.

Ved å sette klimakampen tilbake rammer krigen i Ukraina oss alle. For, som Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sa under åpningen av klimamøtet i Berlin mandag: «Klimakrisen er det største sikkerhetsproblemet for alle mennesker på jorda».