KrF fikk kjempet inn en utredning av pensjon fra første krone i regjeringsplattformen. LO har lite tro på en ny runde om saken. NHO støtter forslaget.

LO appellerte før jul til Kristelig Folkeparti (KrF) om å kjempe for å innføre pensjon fra første krone i regjeringsforhandlingene med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Resultatet ble en formulering i regjeringserklæringen om at regjeringen vil sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere saken.

– Det punktet hadde ikke vært der hvis det ikke hadde vært for KrF, fastslår partiets arbeidspolitiske talsperson Tore Storehaug til NTB.

I dag får en arbeidstaker ikke opptjent pensjonsopptjening på inntekt under 1G, som per 1. mai er satt til 96.883 kroner. Det gis heller ikke pensjonsopptjening for stillinger under 20 prosent og for ansatte under 20 år.

Splittet syn

Både Høyre, Frp og Venstre er uttalte motstandere av pensjon fra første krone, slik fagbevegelsen har krevd i en årrekke, og som Ap og SV har foreslått i Stortinget. KrF har foreløpig ikke tatt stilling til saken.

Ap og SV håpet i høst på at KrF ville støtte forslaget, men fryktet at saken var tapt da KrF valgte samarbeid på borgerlig side. Formuleringen i den nye regjeringserklæringen holder døra på gløtt for ordningen, mener Storhaug. Han sier det var viktig for KrF å få inn temaet i regjeringsplattformen.

Forslaget om å nedsette et partssammensatt utvalg begeistrer imidlertid ikke LO.

– Vi stiller oss spørsmål om hva som er poenget med et partssammensatt utvalg. NHO har avvist å forhandle om dette og sagt at saken hører hjemme på Stortinget, skriver 1. nestleder, Peggy Hessen Følsvik, i en epost til NTB.

Hun sier LO ser på forslaget som en måte å utsette saken enda litt til.

– Jo lengre tid det tar før vi får løst denne saken, desto mer fortsetter ulikhetene å øke for morgendagens pensjonister, skriver hun videre.

NHO positiv 

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, støtter forslaget.

– Pensjon fra første krone må vurderes sammen med folketrygd, en mulig ny AFP og tjenestepensjon, slik at arbeidslinjen blir ivaretatt. Derfor mener vi det er riktig å sette ned et partssammensatt utvalg for å utrede dette nærmere, skriver hun i en epost til NTB.

Storhaug sier store endringer i pensjonsordningen ikke kan besluttes via et løst representantforslag i Stortinget.

– Dette er noe man er nødt til å løse i partssamarbeidet, sier han.

– Vi i KrF ser argumentene på begge sider. Vi ser at det vil være positivt for utsatte grupper i arbeidslivet, som serviceyrker og kvinnedominerte yrker. Samtidig vil det bli veldig dyrt for del små bedrifter, som for eksempel et lite hotell i distriktene eller en bonde som trenger hjelp til frukt- og bærplukking. Et annet moment er at dette er et forhandlingstema mellom partene i arbeidslivet, sier han.

Frykter for arbeidsplasser

Fagbevegelsen og Ap og SV mener systemet rammer særlig kvinner og de som har svakest tilknytning til arbeidslivet, blant annet fordi personer med lav lønn vil få opptjent pensjon på en langt mindre andel av lønnen enn en ansatt med høy lønn.

Høyre, Frp, Venstre og næringslivet har advart sterkt mot forslaget, som de sier vil koste bedriftene rundt 3,5 milliarder kroner. De mener det kan true norske arbeidsplasser og ramme bedrifter som i dag er flinke til å integrere og inkludere, innen blant annet reiseliv, varehandel og service.