Krever raskere behandling når kritikken kommer

To varslingsaker gjør at kommunen tar grep. De er kritiske til hvor lang tid det har tatt i begge sakene og vil ha mer åpenhet.