Ungdommen tar et krafttak mot kreft

GRUE: Bygdeungdomslaget stiller opp når det skal tas et krafttak mot kreft, og de håper å rekke over hele kommunen i løpet av søndagen.