Småbrukarlaget har sendt ut en pressemelding om saken onsdag formiddag.

Merete Furuberg har en arvelig genfeil som forårsaker kreft og hun har tidligere vært behandlet for kreft i år 2000 og i 2013.

Furuberg skal nå starte behandling med cellegift på Radiumhospitalet.

– Fordi jeg nå skal til behandling med cellegift, før en eventuell operasjon, vil jeg være redusert både fysisk og psykisk. Å være leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever full innsats, og det kan jeg ikke yte i denne perioden. Politisk nestleder Arne Lofthus vil derfor fungere som leder i min sjukemeldingsperiode, sier Merete Furuberg.