Gå til sidens hovedinnhold

Kraft-kommunen Nord-Odal

Nå blir det vindkraftutbygging i Nord-Odal. Enten du liker det eller ei.

LEDER:

Inntil to milliarder kroner. Det er investeringsrammen på vindkraftprosjektet i Nord-Odal, som styret i Akershus Energi nå har gitt klarsignal til. Med seg på eiersiden har de fått pensjonsselskapet KLP, som går inn med en eierandel på 49 prosent. Vindturbinene skal være i drift allerede neste år.

Et slikt mega-prosjekt – investeringsrammen må være en av de høyeste, om ikke den høyeste, for et enkeltprosjekt i Kongsvinger-regionen noensinne – vil naturlig nok få omfattende ringvirkninger. Nord-Odal kommune kan se fram til 8–10 millioner kroner i årlige skatteinntekter. Det er penger som kommer alle til gode. I tillegg vil det nok dryppe litt på lokal nærings- og handelsvirksomhet.

Vindkraft skal være med på å løse framtidas energibehov, og er nødvendig hvis klimamålsettingene skal nås. Det betyr selvsagt ikke frislipp av vindmøller. Vi har naturområder, som de fortsatt uberørte delene av Finnskogen, som må vernes for store utbyggingsprosjekter.

Forbruket av olje, kull og gass skal ned, i Norge som i resten av verden. Men energibehovet vil ikke avta. I framtida skal vi ikke bare kjøre elbil, vi skal reise med eldrevne ferjer og – etter hvert – fly. Anlegget i Nord-Odal vil, når det er i full drift, produsere 500 Gwh - nok kraft til å forsyne 31.000 eneboliger.

I den godkjente utbyggingsplanen for Songkjølen og Engerfjellet stilles det strenge krav fra NVE til hvordan anlegget skal bygges, herunder hvordan miljøhensyn framkommet i konsesjonsprosessen skal ivaretas. Men man kan ikke kamuflere det faktum at 34 over 200 meter høye vindturbiner vil ruve i landskapet, og prege nærmiljøet.

Akershus Energi skal ha ros for at de har jobbet raskt etter at de overtok prosjektet fra tyske RWE Renewables, som i sin tur hadde overtatt konsesjonen fra E.ON. Vi har etterlyst en avklaring, og nå har vi fått den. Utbyggingen er, som de fleste andre vindkraftutbygginger, omstridt.

Men den vil utvilsomt gi kommunen et kjærkomment løft.

Kommentarer til denne saken