Eller skolepaviljonger, som rådmann Eyvind Alnæs mener er en mer presis beskrivelse.

– Brakker blir så retorisk, sier Alnæs.

– Vi snakker om et bygg som kan bli det mest moderne skoleanlegget i Sør-Odal. Mange andre skoler har brukt slike paviljonger i flere år.

LES OGSÅ: Vil utrede storskole
 

På fotballbanen

Rådmannen viser til at det også har vært godt nok for barna til kronprinsparet.

Anlegget blir levert ferdig med pulter, ventilasjon, toaletter og andre fasiliteter.

Tre leverandørene er forespurt om å leie ut «brakkene». Tilbudsfristen er 19. februar.

– Paviljongene vil bli satt opp på den gamle fotballbanen på Bøssmyra rundt påske. Vi har avklart dette med Statens vegvesen, opplyser Alnæs.

Paviljongene skal bli et mer permanent tilholdssted for de 200 elevene ved Korsmo skole fram til skolen deres er bygd opp igjen.

LES OGSÅ: Slik ser innsiden av skolen ut etter brannen
 

Vurderer storskole

Kommunens forsikringsselskap KLP dekker kostnadene ved å leie paviljongene.

Kostnadene dekkes derimot bare for perioden det tar å bygge opp igjen en tilsvarende skole. I Sør-Odal er man allerede i gang med å tenke alternativt.

Formannskapet har gitt grønt lys for at rådmannen fremmer en sak for politisk behandling der han foreslår at man også utreder en felles barneskole eller felles barne- og ungdomsskole.

– Bruker vi lang tid på å bestemme oss, kan vi selv bli nødt til å betale for leie av paviljongene, sier rådmannen.

Den endelige taksten over skadene som Korsmo skole fikk i brannen blir trolig ikke klar før i mars.

LES OGSÅ: Kan bli stilt til ansvar for brannen