I juni ble en mann i 60-årene tiltalt etter at Korsmo skole ble totalskadd i en brann for to år siden. 191 barn og flere voksne måtte evakuere skolen da det begynte å brenne.

Mannen skal ha brukt sveiseapparat med åpen flamme, uten at det var gjort nødvendige sikkerhetstiltak for arbeidet, het det i tiltalen.

Nå er han dømt til 90 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år, av Glåmdalen tingrett.

Mannen er dømt etter Straffelovens paragraf 151:

«For ved uaktsomhet å ha voldt ildebrann, hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kunne forårsakes»

Tidligere har Sør-Odal kommune fått en bot på 200 000 kroner etter brannen, som kommunen har nektet å betale. I januar ble det klart at påtalemyndighetene opprettholder bota, da de mener kommunen brøt bestemmelser i arbeidsmiljøloven i forbindelse med brannen.

Nå skal det bygges en ny skole på branntomta. Sør-Odal kommune har fått millionstøtte av Miljødirektoratet til det formålet.