Ved Fiskå Mølle Flisa regner man med at skuronna er i gang for alvor om to – til tre uker, og at det skal tas imot rundt 25.000 tonn i løpet av skuronna.

Det er inverst noen millioner kroner i anlegget for å utvikle og utbedre kapasitet og sikkerhet.

Det ligger an til å bli en lang leveringssesong, selv om gapet mellom forskjellige tidspunkt for våronn blir mindre når man kommer til skuronna.

Nymoen leverte første lasset onsdag, mens det i fjor ble levert et par uker tidligere. For noen år siden ble det sådd i mars og potetene satt før påske. Slike tilstander var ikke mulig våren i år.

Når det gjelder kvaliteten på årets avling, ser det ganske lovende ut, selv om ikke noe kan slås fast med sikkerhet ettersom det mangler en god del på at alt skal være modent.

– Det er høsten som avgjør kvaliteten. En kraftig regnskur med vind i tillegg vil føre til legde.

– Vi er inne i en veldig følsom periode nå når det gjelder hva kvaliteten skal bli til slutt, sier bonde Lars Erik Nymoen til Østlendingen.

Når det gjelder potetene, fikk de lite vann tidlig i sesongen. Nymoen kan imidlertid melde om poteter som snart er klare for opptak. Han har alt sprøytet ned det første riset.

– Kerrs Pink-potetene er uvanlig store alt, forteller han.