Smørbøl-konkursen: Mistenker at store kontantbeløp er ført ut av landet

ÅSNES: Før konkursen overførte Ola Smørbøl 3,6 millioner kroner til sin far. I tillegg kan store kontantsummer være ført ut av landet. Om senior reiser 16,4 millioner for å kjøpe odelsgården, vil bobestyrer kassere inn penger til boet.