Kongsvingermann seiret i retten - unngikk millionsmell

Bergen kommune må betale Ryde nærmere 200.000 kroner i saksomkostninger.