– Dette er positivt. Jeg er glad politikerne har forstått hvor viktig det er å satse på Kongsvingerbanen, ikke bare mot Oslo, men også mot Sverige og Stockholm, sier Jan Riddervold.

Han er leder for Norsk pendlerallianse, og mener dette vil bety mye for pendlerne og deres hverdag.

– Det er mange som pendler mellom Kongsvinger og Oslo, og med nye krysningsspor og bedre regularitet vil de spare tid og få en mye mer forutsigbar hverdag, mener han.

Skal bygges før 2023

Det er som endel av «Godspakke Innlandet» at regjeringen nå legger inn utbedringer av Kongsvingerbanen i Nasjonal transportplan (NTP).

 

Tre krysningsspor – trolig på Granli, på Galterud og i Nes kommune – skal forbedre regulariteten og effektiviteten både for gods- og persontrafikken.

– Alle tre krysningssporene ligger nå inne i Nasjonal transportplans periode fram til 2023. Fjerningen av planovergangene på Magnor og Sander, i tillegg til en overgang i Nes, må trolig vente til neste NTP-periode, sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen.

Blokkstoppere kommer

Sammen med stortingskollega Gunnar Gundersen (H), 1.-kandidat på Kristelig Folkepartis stortingsliste i Hedmark, Magne Rydland, og 2.-kandidat og nestleder i Hedmark Venstre, Mirjam Engelsjord, kunne han mandag fortelle om regjeringens og støttepartienes satsing på Kongsvingerbanen.

I tillegg til krysningsspor og planovergangene som skal erstattes med underganger vil det også bli investert i såkalte blokkstoppere på Kongsvingerbanen.

 

– Blokkstoppere er sikkerhetstiltak som gjør at flere tog kan kjøre samtidig og tettere på samme bane, slik at kapasiteten kan utnyttes bedre, sier Tor André Johnsen.

Åtte-10 minutter raskere

Ingen av politikerne kunne mandag si noe om hvor stor tidsbesparelse tre nye krysningsspor vil gi.

– Det er ikke regnet på det. Det viktigste er er det kan kjøres flere og lengre tog for å øke kapasiteten og punktligheten, sier Tor André Johnsen.

– Krysningssporene bør være 800 meter for at togene skal slippe å saktne farten, og da kan det dreie seg om redusert reisetid på åtte-10 minutter mellom Kongsvinger og Oslo, mener Jan Riddervold i Norsk pendlerallianse.

Samme dag som regjeringen avslørte at det blir utbygging på Kongsvingerbanen ble også bomsatsene på fylkesvei 175 ved Siva og fylkesvei 250 ved Fulu halvert.

Et politisk kompromiss har ført til at det nå koster 16 kroner for personbiler og 32 kroner for lastebiler.