Seks strekninger i Kongsvinger kan bli forkjørsveier – se hvilke!

KONGSVINGER: I løpet av høsten kan seks viktige trafikkårer i Kongsvinger bli forkjørsveier. Blant dem er Glommengata, Utsiktsvegen og nye Bæreiavegen.