Roste regjeringens satsing på E16 og vei

OSLO: Møtende vararepresentant Johan Aas (Frp) fra Kongsvinger benyttet muligheten fra Stortingets talerstol til å skryte av regjeringens handlekraft når det gjelder E16-utbyggingen.