Uenige om ulve-tilskudd

KONGSVINGER: Politikerne ønsker å gi en større andel av statlige tilskudd rettet mot kommuner med ulverevir til grunneiere og elgvaldene.