Kontrollutvalget om «rådmannssaken i Kongsvinger»: – Kommunen ble stilt «sjakk matt»

KONGSVINGER: Kontrollutvalget mener at måten saken ble fremmet på, gjorde at kommunen havnet i en «uholdbar situasjon».