Vil ha parkeringshus i sentrum

VILLE HA MENINGER: Rune Lund, kommunalsjef samfunn i Kongsvinger kommune, ønsket velkommen til folkemøtet som var innbyggernes mulighet til å komme med synspunkter på hvilken parkeringsstrategi kommunen bør velge i sentrum.

VILLE HA MENINGER: Rune Lund, kommunalsjef samfunn i Kongsvinger kommune, ønsket velkommen til folkemøtet som var innbyggernes mulighet til å komme med synspunkter på hvilken parkeringsstrategi kommunen bør velge i sentrum. Foto:

KONGSVINGER: I framtida blir det strengere parkeringsregime i sentrum. Kanskje langtidsparkering ved knutepunkter, og et parkeringshus eller to?

DEL

Det var nemlig noen av forslagene som kom fram da innbyggerne ble invitert til dialogmøte om framtidig parkeringspolitikk i Kongsvinger sentrum:

– Bedre samordning mellom offentlige og private aktører når det gjelder avgiftsnivå og parkeringstider.

– Områder for langtidsparkering og ansatte-parkering i randsonen av sentrum.

– Parkeringshus på begge sider av elva.

– Greit med færre parkeringsplasser i sentrum, men da må det komme muligheter for å stå gratis for eksempel én time for å få gjort unna nødvendige innkjøp.

Innbyggermøte

Før gruppearbeid og diskusjon med et 20-talls frammøtte hadde Jan Usterud Hansen fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Kristian Sandvik fra Rambøll sine betraktninger om parkeringsstrategien i framtida. Tidligere på dagen var det et lignende møte med representanter for handelsstanden, politikere og byråkrater – med fokus på mange av de samme problemstillingene som kom opp under folkemøtet.

I løpet av vinteren skal lokalpolitikerne vedta en langsiktig parkeringsstrategi for byen – og innspillene fra innbyggerne blir med i grunnlaget for det som skal bli en parkeringsstrategi.

Utgangspunktet er at det i dag finnes 4.000 parkeringsplasser i Kongsvingers sentrum, et høyt antall i forhold til byens størrelse. En utfordring er at bare en fjerdedel av plassene kontrolleres av kommunen, som dermed har begrenset innflytelse over bruken.

Frarådet gratis

Langtidsparkeringene skal også kunne benyttes av ansatte som arbeider i sentrumskjernen. Fagfolkene understreket flere ganger at gratisparkering i byområder ofte fører til at ansatte tar opp langtidsplasser som er tiltenkt kunder og besøkende – og anbefalte ikke slike grep.

Men det var også noen som påpekte at dagens parkeringsregler fører til at noen velger å kjøre til andre steder – for eksempel Sverige – for å handle. og at det rammer lokalt næringsliv.

– Husk også at mange av kommunens innbyggere bor utenfor sentrum uten særlig kollektivtilbud. Det må legges til rette for at disse kjører bil til sentrum og får parkert, sa noen.

Skal vokse innover

Samtidig er det enighet om at den ønskede innbyggerveksten i byen skal skje gjennom bygningsmessig fortetting innover, noe som blant vil legge beslag på noen av dagens parkeringsarealer.

(artikkelen fortsetter under bildet)

GRUPPEARBEID: Et 20-talls frammøtte deltok i gruppearbeidet om hvordan framtidas parkeringsmuligheter i Kongsvinger bør være. FOTO: PER HÅKON PETTERSEN

GRUPPEARBEID: Et 20-talls frammøtte deltok i gruppearbeidet om hvordan framtidas parkeringsmuligheter i Kongsvinger bør være. FOTO: PER HÅKON PETTERSEN

– Det er sagt mye fornuftig her, men jeg ber dere huske at Kongsvinger er en svært langstrakt by med lang vinter. Derfor er det viktig at de kommende begrensningene av parkeringsmulighetene ikke blir for sterke, understreket Terje Martinsen i et slags sluttinnlegg fra salen.

Flere hadde ordet i debatten, og temaet har lenge skapt mye engasjement.

– Bare så synd at ikke flere av dem som har vært aktive på sosiale medier om parkering i sentrum tok turen hit når temaet skulle belyses, mente Lasse Andreassen.

En av konklusjonene i  Kongsvinger 2050-prosessen er at sentrum skal tilrettelegges mest mulig for de myke trafikantene – altså fotgjengere og syklister. I praksis betyr det å begrense tilgangen for biler og andre kjøretøy – blant annet gjennom å redusere tilgangen på parkeringsplasser.

Artikkeltags