Dette sier daglig leder for Linken og Jobben, Tony Bekkengen.

Takket være et tidsubegrenset lønnstilskudd fra NAV tilsvarende en 50 prosent stilling, driftes Linken og Jobben i dag av tre og et halvt årsverk, men langt flere personer er involvert.

Svein Tore Bergum og Knut Inge Andersen er to trofaste frivillige. Svein Tore har hjertesvikt og må ta hensyn til sine helseutfordringer, men pleier å medvirke på Jobben én dag i uka. Knut Inge er pensjonert fra Forsvaret, og har i lang tid nå vært fast «inventar» på Jobben tre dager i uka. Begge stiller opp gratis, og bidrar til at flere rusavhengige får muligheten til å fylle hverdagen med noe meningsfylt.

Begge fastslår at dette er givende også for dem selv, og noe de ønsker å fortsette med. De er dessuten ikke de eneste frivillige som bidrar. I tillegg er det for tida to hospitanter ved Linken og Jobben, og av og til også studenter i praksis.