For Kongsvinger viste omtellingen at det var tvil om et navn på én stemmeseddel.

– Men denne stemmeseddelen ville ikke ført til noen endringer i det hele tatt, sier leder av valgstyret i Kongsvinger, ordfører Øystein Østgaard.

For kommunevalgene i Nord-Odal og Grue viste omtellingen ingen forskjell fra opptellingen valgkvelden.

– For Eidskog ble det under omtellingen enkelte endringer på noen personstemmer. Dette endret rekkefølgen på enkelte vararepresentanter, men fikk ingen betydning for kommunestyrets sammensetning. Valgstyret i Eidskog har da også vedtatt å godkjenne valgresultatet på bakgrunn av omtellingen, sier tellesjef Trond Sommer i Kongsvinger kommune.

Det var etter at Bygdelista i Sør-Odal oppdaget feil i opptellingen at det ble bestemt at også de andre kommunene som hadde opptelling i Kongsvinger rådhus skulle ha ny telling.

– Vi vet ikke hva som har skjedd under opptellingen av stemmesedlene i Sør-Odal, men det er bra at vi har gjort en omtelling, mener Øystein Østgaard.