Åpningsparolen til Vivi Thuy Ho tok et kraftig oppgjør med kroppshysteriet med en følelsesladet tale som høstet stor applaus fra de vel 100 frammøtte til årets 8. mars-markering før de marsjerte opp til Kvinnemuseet der Iran Morovati var hovedtaler for dagen.

Morovati tok for seg situasjonen til kvinner fra Midtøsten og Nord-Afrika som har stått på barrikadene for frihet og menneskerettigheter det siste årene, men diskrimineringen fortsetter.

– Kvinner der har de siste årene deltatt aktiv i protester og de har fremmet krav om frihet og rettferdighet, På den Internasjonale kvinnedagen 8. mars er det på tide å vise vår solidaritet med kvinner i Midtøsten som står midt oppe i en krevende kamp for rettferdighet og mot diskriminering. 8. mars er den internasjonale kvinnedagen for frihetskjempende kvinner og menn som kjemper mot kjønnsapartheid. 8. mars er en kampdag mot religiøse innblandinger i kvinners privatliv og det er en kampdag for virkeliggjøring av likestilling mellom kvinner og menn, og samhold og solidaritet mellom arbeider- og kvinnebevegelsen. Våre medsøstre i Iran og Midtøsten fortjener å bli hørt, fordi de blir undertrykt, diskriminert, tvangsgiftet, voldtatt, steinet og henrettet. Det internasjonale samfunnet har oppmerksomheten rettet mot Irans atomprogram, men man glemmer landets brudd på de grunnleggende menneskerettighetene, sa Iran Morovati.