Nytt samarbeid om måleravlesning

FORBRUK: I år er det nye, mer effektive måter å lese av vannmåleren på.

FORBRUK: I år er det nye, mer effektive måter å lese av vannmåleren på. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

KONGSVINGER: Nå kan du lese av vannmåleren via SMS eller direkte på web: www.leseav.no.

DEL

I disse dager sendes vannmåleravlesningskort ut til tusenvis av abonnenter i Glåmdalskommunene. Den nye måten å gjøre det på erstatter tidligere avlesningsmetoder på kommunenes nettsider og GIVAS mobilapp.

– Nyutviklingen er resultatet av et nytt stort samarbeid i regionen. Totalt fem kommuner og tre Interkommunale selskaper (IKS’er) har samarbeidet om et nytt felles verktøy for forvaltning av kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt. Deltagerne er Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Glåmdal brannvesen IKS (GBI), Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap (GIVAS) og Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR), heter det i en pressemelding fra GIVAS.

Mer effektivt

Målsettingen med samarbeidet er å effektivisere drift og forvaltning av kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt hos deltagerne, videreutvikle samarbeidet, jobbe for felles strategier og utvikle tjenester som kommer innbyggerne til gode. Et felles system bidrar til bedre tjenester som er en forutsetning for å ivareta innbyggernes interesser.

Tidligere har kommunene og de interkommunale selskapene hatt hver sin database. Det har medført mye unødvendig dobbeltarbeid da både kommunen, GIVAS, GIR og GBI har måttet gjøre endringer hver for seg. Nå ligger hele databasen samlet på ett sted, og oppdateringer registreres kun en gang. Alle har da oppdatert informasjon.

Det er også kjøpt inn elektronisk verktøy slik at registrering av slamtømming, feiing og endring på eiendomsskatteobjekter kan gjøres ute «i feltet», og data overføres direkte inn til en felles database.

Dette er første steg i samarbeidets målsetning om innføring av «Din Side», der innbyggerne i kommunene kan få en samlet oversikt over sine registrerte opplysninger, betalingsforpliktelse, søknader mm. Innbyggerne vil merke en stor forbedring sammenlignet med dagens løsning når dette kommer på plass.

Stort samarbeid

Velaug Herud fra Sør-Odal kommune har vært prosjektleder for samarbeidet, og anskaffelsen har vært gjort gjennom Regional Innkjøpsordning I Glåmdal (RIIG).

– Etter det vi har fått opplyst fra leverandørene, er dette det største samarbeidet av denne art i Norge, sier hun i pressemeldingen.

Hun sier videre at det har vært mye arbeid med å få på plass alle de tekniske detaljene. Blant annet har alle partene måtte gå over til felles IKT-leverandør, som i dag er Hedmark IKT (HIKT). Resultatet er imidlertid veldig bra, og selv om innføring av et så stort system både kan være utfordrende og tidkrevende, har det stort sett gått smertefritt.

Styringsgruppa har bestått av Ellisiv Hovig (Nord-Odal kommune), Morten Andreassen (Sør-Odal kommune), Ann Helen Stangnes (Eidskog kommune), Haakon Gjems (Grue kommune), Lena Andersson (Kongsvinger kommune), Egil Leikåsen (GBI), Trond Sørensen (GIR) og Hanne Rolsdorph (GIVAS).

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken