Politiet får seks nye sivile stillinger

KONGSVINGER: Når hele saksmottaket for Namsfogden i Innlandet legges til Kongsvinger neste år, får det lokale politiet seks nye sivile stillinger.