Til kamp mot mobbing og isolasjon

KONGSVINGER: Mobbing og isolasjon er blitt et økende problem i Kongsvinger-skolen. Men nå tas det grep som skal gi resultater.