Ingen ville utrede godstiltak på Kongsvingerbanen

KONGSVINGER: Ingen ønsket å utrede godstiltak på Kongsvingerbanen. Jernbanedirektoratet avviser at dette vil kunne føre til utsettelser og forskyving av ny godsterminal på Norsenga.