Sykehuset med sju nye strakstiltak

TILTAK: Kongsvinger sjukehus møter kritikken fra fylkeslegen med sju strakstiltak.

TILTAK: Kongsvinger sjukehus møter kritikken fra fylkeslegen med sju strakstiltak. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

KONGSVINGER: Det settes inn sju nye strakstiltak ved Kongsvinger sjukehus for å møte kritikken fra fylkeslegen om pasientsikkerhet.

DEL

Det er på bakgrunn av tilsynet at tiltakene nå gjennomføres, melder Sykehuset Innlandet på sin hjemmeside.

​Der skrives det: "På bakgrunn av flere år med mindre tilfredsstillende resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer knyttet til «30 dagers overlevelse», er det besluttet å gjennomføre såkalte «mortalitetsanalyser» ved alle divisjoner i Sykehuset Innlandet HF. Arbeidet startet våren 2016 ved SI Kongsvinger. Metoden for mortalitetsundersøkelse som er valgt er «50 – siste dødsfall», en internasjonalt anerkjent metode utviklet av «Institute for Healthcare Improvement» og anbefalt av det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet".

LES OGSÅ: Høy dødelighet bekymrer.

LES OGSÅ: Fastholder betydelig kvalitetsbrist.

LES OGSÅ: Absurde påstander mot sykehuset

LES OGSÅ: - Unødvendige dødsfall ved SI Kongsvinger?

LES OGSÅ: Bedre enn landsgjennomsnittet.

LES OGSÅ: Trygt å bli behandlet hos oss.

Strakstiltakene:

De sju tiltakene er:

• Ankomstjournal skal inneholde tentativ diagnose, plan for behandling og konkret plan for observasjon. Journal skrevet av turnuslege eller uerfaren LIS (lege med mindre enn to års praksis) skal inneholde en referanse til hvilken LIS eller overlege som har vært involvert i planleggingen av behandling og observasjon for den aktuelle pasienten.

• Dersom turnuslege er alene på sykehuset ved mottak av øyeblikkelig hjelp skal det alltid konfereres med sekundær eller tertiærvakt i etterkant og igjen skal journalen inneholde referanse til hvem man har snakket med og hvilke beslutninger som ble fattet.

• Pasienter som triageres rød eller orange skal vurderes av erfaren LIS eller spesialist i akuttmottak i henhold til retningslinjene og legen skal dokumentere i journal.

• Alle innlagte pasienter skal ha tilsyn av erfaren LIS eller overlege innen 12 timer etter mottak med påfølgende journalnotat.

• Alle innlagt pasienter skal ha utfylt MEWS-skjema. (Skala for risikovurdering av pasienten).

• Ved innleggelse i sengepost skal det skrives journalnotat på pasienten minimum hver annen dag og daglig ved kritisk sykdom.

• Ved dødsfall skal det alltid skrives et eget notat som beskriver omstendighetene rundt dødsfallet.

- De konkrete strakstiltakene skal sikre pasientene forsvarlig spesialisthelsetjeneste også gjennom sommeren. Det er påpekt ovenfor divisjonen viktigheten av at tiltakene virker etter hensikten, sier Toril Kolås, fagdirektør i Sykehuset Innlandet HF.

Påkrevet med "gjennomgående endring".

Ved SI Kongsvinger blir det nå laget et system som skal sikre at de sju strakstiltakene gir effekt. Blant annet skal man ha en ukentlig kontroll av ti tilfeldig valgte journaler på pasienter som legges som øyeblikkelig hjelp innen fagene indremedisin, kirurgi og ortopedi, melder Sykehuset Innlandet.

Rapporten på bakgrunn av de ti journalene skal dokumentere om de sju strakstiltakene er gjennomført, og det er avdelingsoverlegene som har ansvaret for at rapporteringen gjennomføres.

Hver 14. dag skal så «Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget» ved SI Kongsvinger møtes for å få informasjon om oppfølgingen av tiltakene.

- For å redusere risikoen til et akseptabelt nivå anses det også påkrevet med en gjennomgående endring i sykehusets organisering av spesialisttilbudet, for å sikre at spesialistvurderinger i henhold til fastsatte rutiner gjennomføres. Plan og tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse på alle nivåer i helsetjenesten må også gjennomføres. Det vil bli satt frister for gjennomføringen, sier Toril Kolås, fagdirektør i Sykehuset Innlandet HF.

SI Kongsvinger har også på eget initiativ de siste årene iverksatt flere tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Les om den i linken nedenfor.

LES OGSÅ: Nye tiltak er allerede påbegynt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.