Sognepresten i Austmarka er lokal så det holder, 37-åringen vokste opp i Åslia, stasjonsstedet Arneberg på østsiden av Glomma.

Hun gikk på Østsiden skole, Åsnes ungdomsskole og Åsnes videregående skole, hun har solid teologisk utdannelse fra både MF og universitetet.

– Om jeg har noen programerklæring? En prest er en som setter ord på livet slik det er, vi er bærere av en kristen livstolkning. Jeg skal møte folk der de er i livet og forhåpentligvis skape et godt fellesskap, sier Turid Lindal. Hun har solid teologisk skolering og har både arbeidet i det private næringsliv og studert gestaltterapi i fire år.

Biskopen kommer

Alt har sin tid, nå skal hun være vikar som sogneprest i Austmarka i en 50 prosent stilling og barne- og ungdomsprest i Vinger i 50 prosent.

– Jeg skal arbeide med de unge, det blir godt, møte dem der de er!

Ordinasjonsgudstjenesten tirsdag 3. mars blir nå som biskop Solveig Fiske er på visitas.

– Dette tror vi med ganske stor sikkerhet er den første presteordinasjon i Austmarka kirke, sier prost Øystein Halling.

– Det skjer med fire prester, en biskop, en prost og tre forbedrere til stede, svarer Magnus Jansvik, sogneprest i Vinger.

– Og to kor, glem ikke det, Austmarka Bygdekor og Kongsvinger og omegn gospelkor. Det blir en folksom kveld i Austmarka kirke, legger han til.

– Men kan det bli smekkfullt, kanskje, repliserer Halling.

Austmarka er ikke Austmarka uten at den nye sogneprest Lindal og biskop Fiske skal innvies i den lokale mat- og kulturhistorien.

Det blir bedriftsbesøk hos fiskeforedlingsbedriften Berggren i Kongsvinger tidligere på den mandagen som ordinasjonen er. Det blir orientering om finnekultur og skogfinnenes historie. Møtet med kirkens fellesråd skjer så klart «hjemme» på Pizzaen i Austmarka.

Kulturell mønstring

«I min fars hus er det mange rom», i forbindelse med bispevisitasen er det mye som skjer ellers i lokalmiljøet.

Onsdag 4. mars blir det kulturkveld i Brandval kirke med lokale aktører, du møter låtskriver og sanger Roy Lønhøiden og hans makker Elin Moen Rusten, sopran Eva Vermundsberget, forfatter og musiker Levi Henriksen, låtskriver og musiker Roger Græsberg, trompetist og komponist Hildegunn Øiseth og bratsjisten Erik Skram Jensen, Johan Martin Skaare Botner er konferansier og kirkens organister Kalina Dimitrova og Maria Skjævesland.

Påfølgende helg, søndag 8. mars, er det visitasgudstjeneste i Vinger kirke med dertil følgende kirkekaffe og visitasforedrag
i Herdahlsalen rett borti veien. Også her deltar mange av distriktets kulturutøvere.