Flere hundre småviltjegere har ventet lenge, men søndag braker det løs. Da er småviltjakta i gang igjen, og alle gleder seg.

Under småviltjakta kan man i vårt distrikt jakte på både fugler og pattedyr. Blant fuglene er det noen andefugler, gjess og skogsfugl, som er felles benevnelse på orrfugl, tiur og røy. Men også jerpe, som også er en skogsfuglene, er jaktbar og i tillegg kjempegod mat. Den kalles for skogens kylling blant jegerne.

Blant pattedyrene er det hare, rev og voksen rådyrbukk, eller hornbærende bukk, som er en mer presis benevnelse.

– Kort og godt blir det mye god mat av småviltjakta, sier Cato Nytrøen Tråstadkjølen som er leder for jaktutvalget i Kongsvinger Jeger- og fiskeforening (KJFF).

 

Gode muligheter

Det er bra muligheter for å jakte småvilt i Kongsvinger-regionen, og flere terreng disponeres av jeger- og fiskeforeningen. Da må man være medlem for å kunne jakta der. For Kongsvinger sin del er det på Varaldskogen, hvor KJFF leier 70 tusen mål av Statskog, at det er mulig for gjestejegere å jakte.

– Mange har oppdaget Varaldskogen, som er blitt mer og mer populær med årene. Mange jegere kommer igjen år etter år og leier de overnattingsmulighetene vi har på Varaldskogen, sier Tråstadkjølen.

– Hvordan er det med skogsfuglbestanden på Varaldskogen?

– Vi har hatt noen år hvor vi har fredet brunfugl, det vil si orrhøne og røy, fordi vi har sett det har vært nedgang i bestanden. Men takseringene vi har foretatt i terrenget viser at vi har hatt en veldig positiv utvikling de siste årene. Vi må forvalte viltet på en fornuftig måte, fordi det kommer jegere etter oss som også vi ha noe å jakte på, sier Tråstadkjølen.

 

Jakta – en helhet

Men, småviltjakta er mye mer enn bare det å felle et bytte, sier Cato, og det er sikkert alle andre jegerne enige i.

– Det er helheten med jakta, komme seg ut i skogen tidlig på morran, bevege seg i flott natur, møte andre jaktkamerater, tenne bål og nyte den god matpakka.

– Småviltjakta er en sunn form for jakt og du opplever mye når du går gjennom terrenget sammen med en jaktkamerat, sier Cato der han sitter på en stein med sin blankpolerte hagle.