Felles innsats mot dop på treningssentre

FELLES INNSATS: Treningssentre, politiet og Antidoping Norge går til felles kamp mot bruk av dop i treningssammenheng. Fra venstre Jetmund Fure (politibetjent), Sigrid Lindkjølen (Eidskog Aktiv), Kim Eilertsen (Antidoping Norge), Hanne Berit Øistad (Crossfit Kongsvinger), Iben Krogsæter (Family Sports Club Skarnes), Rhonny Andreassen (Avancia Sport Club), Karina Lønhøiden (Puls Kongsvinger), Anniken Lønhøiden (Puls Kongsvinger), Morten Langdalen (politiførstebetjent).

FELLES INNSATS: Treningssentre, politiet og Antidoping Norge går til felles kamp mot bruk av dop i treningssammenheng. Fra venstre Jetmund Fure (politibetjent), Sigrid Lindkjølen (Eidskog Aktiv), Kim Eilertsen (Antidoping Norge), Hanne Berit Øistad (Crossfit Kongsvinger), Iben Krogsæter (Family Sports Club Skarnes), Rhonny Andreassen (Avancia Sport Club), Karina Lønhøiden (Puls Kongsvinger), Anniken Lønhøiden (Puls Kongsvinger), Morten Langdalen (politiførstebetjent).

Artikkelen er over 2 år gammel

GLÅMDAL: Treningssentre i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord- og Sør-Odal går sammen med politiet og Antidoping Norge til felles kamp mot bruk av dopingsmidler. Prosjektet har allerede avdekket misbruk av dop i treningssammenheng.

DEL

– Mye tyder på at bruk av dopingmidler i Norge er økende. Bruk av doping er i de fleste sammenhenger forbundet med trening. Treningssentrene kan således lett bli en arena for kjøp, salg, besittelse og bruk av dopingmidler, sier politibetjent Jetmund Fure ved Kongsvinger politistasjon.

Det er politiet og Antidoping Norge som har invitert de lokale treningssentrene til å inngå et offisielt samarbeid hvor det tas et krafttak mot doping. Så godt som alle de lokale treningssentrene i Kongsvinger, Eidskog, Grue og Odals-kommunene har blitt invitert til å delta på samarbeidet.

–Samarbeidet består hovedsakelig av innsats fra treningssentrene. Treningssentrene blir med i Antidoping Norges RENT SENTER-program. Rent Senter har et eget opplæringsprogram som hever kompetansen til de ansatte på treningssentrene rundt doping. Dette skal hjelpe sentrene selv til å avdekke eventuell dopingbruk, besittelse og så videre. Sentrene kan selv håndtere saken, inntil de eventuelt velger å anmelde saken til politiet, forklarer Fure.

Tett på brukerne

I dette formaliserte prosjektet forplikter treningssentrene  seg blant annet til å være mer «tett på» sine brukere, noe som trolig vil føre til at sentrene som inngår i samarbeidet blant annet kaller inn flere av sine brukere på samtaler. Ikke nødvendigvis fordi det foreligger en mistanke, men i et forebyggende og tillitsskapende perspektiv.

Antidoping Norge bistår sentrene med blant annet informasjonsplakater og lignende som vil henge på sentrene. Antidoping Norge vil også besøke sentrene, blant annet de nærmeste ukene. Videre vil politiet tidvis reise innom de aktuelle sentrene og prate med brukerne, samt følge opp sentrene tett og fungere som en rådgivende enhet i aktuelle saker.

Målrettet fokus

– For deg som trener vil samarbeidet i praksis ha lite å si. Man trener på senteret som vanlig. Den eneste forskjellen er at sentrene som deltar på samarbeidet vil ha et mer målrettet fokus mot doping og bekjempelse av dette. Avdekkes noen form for doping vil vedkommende utestenges fra senteret og saken politianmeldes, sier Fure.

Følgende senter deltar på samarbeidet: Eidskog Aktiv (Eidskog), Avancia Sport Club (Kongsvinger), Crossfit Kongsvinger (Kongsvinger), Puls Kongsvinger (Kongsvinger) og Family Sports Club Skarnes (Sør-Odal).

Si aktivt nei til dop

– Det vi ønsker å oppnå med samarbeidet er et økt fokus på doping og at flere skal være med og aktivt si nei til doping. Vår erfaring er at doping kan medføre alvorlige bivirkninger både fysisk og psykisk. Ungdom er spesielt utsatt, da man gjerne kan lite om trening den første tiden man begynner å trene på et senter. Da er det naturlig at man «tar etter» de erfarne på senteret og lytter til alle råd man får. Det er helt avgjørende at senteret man trener på har ansatte som er «tett på» og ikke minst har et treningsmiljø som er sunt og tar et tydelig standpunkt, forklarer politibetjenten.

Han oppfordrer alle til å støtte opp under antidopingarbeidet. Dersom noen vurderer å melde seg inn på et treningssenter, anbefaler han at man forsikrer seg om at senteret tar et klart standpunkt i sitt arbeid mot doping.

Bruk er avdekket

– Er det plass til flere treningssentre i dette prosjektet?

– Toget har ikke gått for sentrene som valgte ikke å bli med i denne omgang. Samarbeidet er nettopp startet, og så langt er tilbakemeldingene utelukkende positive. Samtlige sentre som ønsker å bli med er hjertelig velkommen til å kontakte politiet for å ta del i samarbeidet. Samarbeidet har allerede gitt resultater i form av at det allerede er avdekket dopingbruk, og den eller de dette gjelder er utestengt fra det aktuelle senteret, sier Fure.

Kjenner man noen som driver med doping, eller ønsker man å snakke med noen om doping, har Antidoping Norge en egen dopingtelefon hvor man kan være helt anonym og snakke om ting man lurer på rundt temaet hvis man ikke ønsker å snakke med sitt treningssenter eller politiet. Dopingtelefonen er betjent hverdager fra klokka 09.00-14.00 og nås på telefon nummer 800 50 200.

Artikkeltags