Byporten næringsområde: – Må bygges gang- og sykkelvei først

KONGSVINGER: Gang- sykkelvei er eneste hindring før Rimfeldt Eiendom kan starte med utviklingen av Byporten prosjektet.