Det har gått sju år og nå har Norsenga fått to nye bruer, og ny rundkjøring og ny vei med gang- og sykkelvei. Dette har vært det største veiprosjektet i Kongsvinger-regionen siden 2010.

Grue-jenta, Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad var i fødselspermisjon på den tiden og kom ikke inn i prosjektet før i januar 2014. Da hadde Kongsvinger kommunestyre i 2013 vedtatt og godkjent reguleringsplanen for prosjektet.

Anne Ingeborg jobber som byggeleder for Statens vegvesen, og er utdannet som ingeniørgeolog på Universitetet i Trondheim. Hun jobbet et par år for Statens vegvesen for Akershus. I 2010 utlyste Statens vegvesen en ledig stilling som byggeleder her på Kongsvinger. Den jobben fikk Anne Ingeborg og flyttet i mai 2010 med familien til Kirkenær.

 

I desember 2013 var hun med på et prosjekteringsmøte på kontoret i Kongsvinger, og ble forespeilet at hun skulle være byggeleder for dette prosjektet.

– Hva var den første oppgaven du fikk i denne prosjekteringen?

– Da måtte jeg, sammen med mine kolleger, jobbe med å kartlegge de togfrie periodene under byggeperioden. Med elektrifisert jernbane, så er sikkerhetskravene meget strenge. Man får ikke lov å jobbe med spesielle ting som kan dette ned på kjøreledninger, eller kan overføre strøm på en annen måte, så derfor må strømmen kobles ut. Dette var det første jeg tok tak i fordi man må søke til Bane Nor før sommerferien året før dette skal skje. Da gjelder det å være så nøyaktig som mulig med blant annen hvor mange timer man vil bruke på hver enkelt stopp. Det er ganske vanskelig å planlegge slike ting over ett år i forveien, sier Anne Ingeborg.

(Saken fortsetter etter videoen)

 

–Er det noe i dette prosjektet som har gått overraskende lett?

–Vil ikke bruke ordet overraskende, men jeg synes samarbeidet med hovedentreprenør PEAB er noe jeg er svært fornøyd med. Spesielt den måte vi har klart å gjennomføre dette prosjektet på. Vi har hatt et veldig bra samarbeid, og ikke minst har vi hatt det moro sammen på jobb.

– For meg personlig er det veldig viktig å ha det artig på jobben, for det er jo her jeg tilbringer ganske mange timer av døgnet. Ikke minst har PEAB også sagt at de vil ha et bra miljø under dette prosjektet.

– Jeg vil også trekke fram Moelven Limtre som har levert brua. Vi har hatt en daglig kontakt med dem som har jobbet på brua. De har jo vært inni dette prosjektet ganske lenge, og de har utvist en så stor kontroll og sikkerhet i denne jobben at det er imponerende. Da er det så moro og jobbe sammen med slike firmaer som er så proffe.

– Vi hadde 48 timer togstans når alle fagverkene til brua skulle heise på plass. Under den togstansen passet også Bane Nor på å utføre jobber på Kongsvingerbanen. Alt dette var det PEAB som planla, så her er det de som skal ha æren for god logistikk.

Anne Ingeborg har ikke vært alene om dette prosjektet til Statens vegvesen og vil trekke fram sin gode kolleger som hun har samarbeidet med.

Det er Anna Stålhandske Adolfsson som har vært prosjektleder, Per Rudolfsen som er teknisk byggeleder veg, Per Risberget som er teknisk byggeleder konstruksjoner, Stig Johansen, SHA-koordinator, Ricardo Torao, kontrollingeniør og Amund Sjøvik som tidligere var prosjektleder før han gikk av med pensjon.

– Generelt er jeg veldig fornøyd over den jobben alle har utført her. Og jeg hadde ikke klart dette her alene. Vi har jo vært et så bra team i Statens vegvesen.

Kan du avsløre hva som blir ditt neste prosjekt?

–Vi er jo i en stadig planlegging på nye prosjektet. På årets Statsbudsjett fikk vi midler til å fortsette planleggingen med forlengelsen av gang og sykkelveg fra Langeland og ut til Øiset, sier Anne Ingeborg.

Foto: Ole-Johnny Myhrvold Dronefoto: Kjell Hermansen