Mens byggingen av Kongsvinger hengebru pågikk, var det faktisk kreativ «ferjetrafikk» over Glomma i sentrum.

Dick Dean forteller: – Da den nye brua var under bygging, var det en kar med båt som rodde folk att og fram over elva midt i sentrum av byen. Den gamle brua var jo skadet under krigen, og det var tidvis ikke greit å benytte, ettersom den nye brua ble bygget parallelt og kloss inntil den gamle. Jeg hadde jobb i Kongsvinger Skifabrikk, som på den tida lå like ved der Vinger hotell er nå, så jeg tok «ferjen» flere ganger.

Det var forresten meget spesielt da man etter hvert kunne se begge bruene ligge der like inntil hverandre, melder bildeutlåner Dean.

– Og da nybrua ble åpnet, var det stor stas. Hele byen var på beina, sier Dean. Og bildet han har lånt ut til Den gang da, er et tydelig bevis på nettopp det:

Den Gamle brua er som du kan se stinn av folk, og i skråbakken opp mot Lia n (i forgrunnen på bildet) er det også tettpakket med tilskuere. Selve brua er pyntet med flagg og bjørkelauv, og brukarene er dekorert med king size «17. mai-sløyfer» henholdsvis med riksløven og Kongsvingers byvåpen. Og et opptog, antakelig et korps, er på vei over brua, mens politiet er på platten på sørsiden av brua.

Rivingen av den gamle brua startet nesten umiddelbart. De fint tilbudte steinene fra det gamle brufundamentet ble tatt ned og senere brukt til å lage det gedigne steingjerdet som fortsatt omkranser kirkegården og Vinger kirke.

Kongsvinger bru (gamlebrua) fikk en knekk da brua ble forsøkt sprengt for å hindre eller sinke tyskernes framrykning i april 1940. Men brua var fortsatt farbar for gangtrafikk, og med visse vektbegrensninger for bil- og hesteskyss.