– Sykehuset har hatt og nytte av gaver fra sykehusaksjonen og er svært takknemlig for denne hjelpen, roser tidligere divisjonsdirektør Dagny Sjaatil.

  • Nederst i saken ser du oversikten over alle bidragene med sykehusets egne kommentarer.

– Sykehusaksjonen har med sin innsamling av midler bidratt til nyinvesteringer og utbedring av lokalene i sykehuset, alt i den hensikt å bedre pasienttilbudet og rammen rundt pasientbehandlingen, fortsetter Sjaatil.

Aksjonen «Slå ring om Kongsvinger sykehus», ble startet på begynnelsen av 2011, og har vært representert med May Sønsterud, Ingrid Frydenberg og Helene Ullerlien. Mona Ankill var også med fra starten.

– Det startet med innsamling til MR hvor aksjonen bidro med 2,8 millioner kroner til investeringen i 2014. Det fortsatte å komme penger inn på kontoen, og det har kommet sykehuset til gode, orienterer tidligere divisjonsdirektør Dagny Sjaatil.

May Sønsterud har vært frontfigur for innsamlingsaksjonen.

– Jeg ønsker å takke alle som har støttet opp om aksjonen og gitt til sykehuset vårt, sier Sønsterud, som selv har vært sentral i fem ulike sykehusaksjoner.

– Også til alle kunstnerne. Under en annen aksjon i 2006 fikk vi kunst til en verdi av omkring 80.000 kroner, nå fikk vi like mye etter en ringerunde, sier en takknemlig aksjonsgeneral.

Gave Sum Kommentar
MR: 2,8 mill. Bidrag til nytt og nødvendig utstyr i sykehuset.
Tilleggsutstyr MR: 30.000,-  
Oppussing fødestue: 150.000,- Med blant annet badekar.
Oppussing venterom akuttmottak: 50 000,- Møbler, overflatebehandling.
Restkostnad utstyr ny lungelege: 27.000,- En giver alene ga 500 000 til utstyr! (anonym).
14 senger: 450.000,- En seng var øremerket fra LHL Kongsvinger.
Puter/dyner/madrasser: 60.000,- Pasienter bør ligge godt!
Kø-lappsystem laboratoriet: 30.000,- Gjorde venting enklere før blodprøvetaking.
Blæreskanner: 80.000,-  
Pasientstoler >120kg: 30.000,-  
Pasientvekt > 120kg: 40.000,-  
Ammestue: 9200,- Bidrag sammen med flere.
Rundt regnet: 750.000,- Formidabelt!
     
Kunst: Ca 80.000,- Samlet inn fra lokale kunstnere.